fbpx
BUDOWA 

Jak uzyskać pozwolenie na budowę pawilonu handlowego?

Zbudowanie na swojej działce pawilonu handlowego wymaga dopełnienia formalności z tym związanych. Żeby określić, jakie pozwolenia będą niezbędne do budowy takiego obiektu, należy zdefiniować „pawilon handlowy”.

Obiekt budowlany – pawilon handlowy

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane pawilon handlowy może być uznany za tymczasowy obiekt budowlany lub obiekt stały. W przypadku obiektu tymczasowego mamy do czynienia z takim, który przeznaczony jest do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. To także obiekty budowlane, które nie są połączone trwale z gruntem, w tym pawilony sprzedaży ulicznej czy kioski uliczne.

Jeśli zaś obiekt jest trwale związany z gruntem i nie jest przeznaczony do przeniesienia, to mamy do czynienia ze zwykłym obiektem budowlanym. W orzeczeniach sądowych określono, co należy rozumieć pod pojęciem trwałego związania z gruntem. Oznacza to, że związek ten zapewnia budowli stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, które mogłyby zniszczyć lub przesunąć budowlę.

 

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

Jeśli pawilon handlowy spełnia warunki uznania go za tymczasowy obiekt budowlany, to jego zbudowanie wymaga dokonania zgłoszenia robót budowlanych, o ile w ciągu 180 dni od momentu rozpoczęcia budowy będzie przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia. W związku z tym, w zgłoszeniu składanym do starostwa lub urzędu miasta powinno się wpisać datę rozpoczęcia robót budowlanych oraz datę usunięcia obiektu.

W przypadku, gdy pawilon handlowy jest obiektem trwale związanym z gruntem, który ma być wykorzystywany dłużej niż przez 180 dni od jego wybudowania, inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę. Kiedy pozyskanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego w postaci pawilonu handlowego, trwale związanego z  gruntem, o czasie użytkowania dłuższym niż 180 dni jest niezbędne, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie wraz z wymaganymi załącznikami:

·         czterema egzemplarzami projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i opiniami oraz zaświadczeniem o uprawnieniach do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

·         oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

·         decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Bez względu na to, czy na budowę pawilonu handlowego (budową może zająć się jedna z wielu wyspecjalizowanych firm, np. Stacon, oferta budowy pawilonu dostępna pod tym adresem) należy uzyskać pozwolenie na budowę, czy wystarczy dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, należy budowę realizować zgodnie z zapisami zawartymi w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na działce, na której ma znaleźć się pawilon, nie uchwalono planu miejscowego, to zasadniczo wykonanie wszelkich robót budowlanych będzie wymagało uzyskania warunków zabudowy.

Related posts

Leave a Comment

https://codeengineers.com/pl/blog/10-x-x-1-26/konwersja_w_google_adwords-polska-tychy
odzież dla dziewczynek na wiosnę - https://maniolo.pl/odziez-dla-dziewczynek/ - Lekka i wiosenna odzież wiosenna dla dziewcząt. Najniższe ceny.
minimum 10 krotkich zdan opisujacych firme i strone w osobnych linijkach7-6 biznesu trener Kołtyś Michał minimum 10 krotkich zdan opisujacych firme i strone w osobnych linijkach7-6
minimum 10 krotkich zdan opisujacych firme i strone w osobnych linijkach8-315 podatek dochodowy pit http://wozniakiewicz.net/blog/zmiany-w-ustawie-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-odnosnie-kosztow-uzyskania-przychodow/     
    https://viankoshop.com/pl/podnosniki-swiatel/
    10pc dorosłych nadruk z motylem Halloween Cosplay maska do twarzy jednorazowe maski Masken Mascarillas Desechables drukuj maski na usta     Rewizor nexo