fbpx
BUDOWA DOM PORADY 

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Każda osoba posiadająca własny dom wybudowany na działce mieszkalnej, powinna wiedzieć na czym polega rozgraniczenie nieruchomości. Co prawda, szybciej dowiedzą się o tym Ci, którzy posiadają mniej życzliwych sąsiadów. Spory sąsiedzkie o wielkość i granicę działek spotyka się niemal codziennie. O co tak naprawdę chodzi?

Czym jest i kiedy można wykonać rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości to czynność wykonywana przez geodetę, który posiada upoważnienie ze strony burmistrza, wójta lub prezydent miasta. Polega na określeniu przebiegu faktycznej granicy danej nieruchomości. Rozgraniczenie wykonuje się, gdy istnieją granice sporne pomiędzy właścicielami sąsiednich działek. Można go także wykonać, kiedy nie ma granic ustalonych, a zaplanowana jest nowa inwestycja. W takiej sytuacji jest to niezbędne, ponieważ nigdy wcześniej nie były wytyczane granice, a sama mapa zagospodarowania terenu nie jest wyczerpująca. Ustalenia dokonuje się w oparciu o aktualny stan prawny. W sytuacji, gdy brakuje dokumentu potwierdzającego ten stan, wtedy granice określane są na podstawie ostatniego stanu nieruchomości. Aby tego dokonać, geodeta analizuje grunt zgodnie z mapą i powstałymi śladami na gruncie. W sytuacji, gdy okaże się to niewystarczające, wtedy granice powstają na podstawie oświadczenia stron, jednak muszą być one zgodne. Gdy nie ma mowy o jakiejkolwiek zgodzie stron, geodeta stara się je nakłonić do zawarcia ugody. Taka sprawa trafia do sądu, który ma 30 dni na przesłanie starostwom i sądom rejonowym podjętej decyzji. Decyzja ta powoduje, naniesienie zmian do ksiąg wieczystych, a także ewidencji gruntów.

Kto ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozgraniczenie nieruchomości?

Wystąpić z wnioskiem o rozgraniczenie nieruchomości może każdy kto ma prawo do konkretnej nieruchomości. Stroną takiego postępowania jest zarówno osoba fizyczna i prawna oraz jednostki samorządowe. Aby wystąpić z takim wnioskiem, nie ma obowiązku, aby osoba była właścicielem nieruchomości. Co więcej, złożyć wniosek może także najemca lub dzierżawca. Wniosek trzeba złożyć do odpowiedniego organu administracji publicznej. Taki wniosek obowiązkowo musi posiadać dołączony odpis z księgi wieczystej, dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz wypis i wyrys numeru działki z ewidencji gruntów.

Related posts

Leave a Comment

PORTALE PARTNERÓW