Uprawnienia elektroenergetyczne – jakie zdobędziesz kwalifikacje?

Chcąc wykonywać jakiekolwiek prace związane z urządzeniami czy instalacjami elektroenergetycznymi konieczne jest posiadanie obowiązkowych uprawnień. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy mogą to być uprawnienia elektryczne, ciepłownicze bądź gazowe. W każdej z tych dziedzin uprawnienia mogą dotyczyć tylko eksploatacji bądź dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych albo obu jednocześnie. Czym różni się uprawnienia elektroenergetyczne na dozór a czym na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych?

Uprawnienia elektroenergetyczne na eksploatację 

Ten rodzaj uprawnień elektroenergetycznych dotyczy prac wykonywanych w zakresie obsługi, montażu, konserwacji czy remontów urządzeń, instalacji i  sieci elektroenergetycznych. Pracownicy posiadający takie uprawnienia mogą wykonywać także czynności kontrolno-pomiarowe.

Uprawnienia elektroenergetyczne na dozór

Uprawnienia elektroenergetyczne na dozór jak sugeruje sama nazwa dotyczą stanowisk sprawujących kontrolę nad pracownikami wykonującymi wszelkie prace związane z eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji, ich remontami, montażem oraz pracowników technicznych nadzorujących prace nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Kto może zdobyć uprawnienia elektroenergetyczne?

Ten rodzaj uprawnień może zdobyć każdy, niezależnie jakie posiada kwalifikacje. Wystarczy być osobą pełnoletnią. Oczywiście doświadczenie i wykształcenie kierunkowe jest jak najbardziej mile widziane, a nawet potrzebne, ponieważ posiadana już wiedza i doświadczenie ułatwi zdanie egzaminu i zdobycie określonej kategorii uprawnień elektroenergetycznych.