fbpx
BUDOWA 

Szerokie zastosowanie pali prefabrykowanych

Pale fundamentowe prefabrykowane stosowane są w budownictwie nieprzerwanie od niemal 6 tys. lat. Obecnie najczęściej sięga się po pale prefabrykowane pełne, mające wymiary poprzeczne od 25×25 cm do 40×40 cm i o długości maksymalnej 18 m. Znacznie rzadziej stosuje się pale, które mają postać rurek z dnem otartym bądź zamkniętym. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej falom prefabrykowanym, czym właściwie one są, jakie są ich największe zalety, a także gdzie najczęściej są one wykorzystywane?

 

Czym są pale prefabrykowane?

Pale prefabrykowane to gotowe elementy żelbetowe, które instaluje się w gruncie z wykorzystaniem specjalistycznej jednostki sprzętowej. Taka jednostka jest wyposażona w system wibracyjny, udarowy oraz wciskany. Elementy te stosowane są od wielu lat na rynku geotechnicznym, w celu posadowienia niemalże każdego rodzaju obiektów budowlanych i to w zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Pale fundamentowe prefabrykowane produkowane są z najwyższej klasy betonu, który gwarantuje ich odpowiednią sprężystość, trwałość oraz odporność na zarysowania. W przypadku wystąpienia znacznych nierówności terenu, wykorzystuje się pale prefabrykowane wykonane pod dużym kątem. Pale te mają łaskie obustronne zakończenie, a dodatkowo wyposażone są w symetryczne zbrojenie, co znacznie ułatwia manewrowanie podczas ich ustawiania. Warto zauważyć, że stosowanie pali prefabrykowanych nie wymaga wydobywania ziemi, a także jest niezależne od panujących warunków pogodowych.

 

Zalety pali prefabrykowanych

W budownictwie, rynku bardzo konkurencyjnym, szybkość wykonania inwestycji ma ogromne znaczenie, jest to bowiem jeden z podstawowych warunków przetargowych. Z tego też powodu wykonawcy tak chętnie sięgają po dobre i sprawdzone elementy konstrukcyjne, które znacznie przyspieszają proces budowy. Taką zaletę posiadają właśnie pale prefabrykowane. W ciągu zaledwie 24 godzin możliwe jest wykonanie na jednej palownicy konstrukcji o długości nawet 350 m. Z kolei fundamenty przygotowane z wykorzystaniem takich pali mogą mieć głębokość nawet do 40 m.

Pale fundamentowe prefabrykowane możemy też zastosować przy tworzeniu fundamentów pośrednich, a co więcej możemy dzięki nim łatwo dopasować długość do warunków gruntowych.

A zatem wśród największych zalet pali fundamentowych prefabrykowanych należy wskazać:

  • szybkość wykonania,
  • pełną kontrolę jakości instalowanych elementów, nawet w przypadku gruntów o niskich parametrach wytrzymałościowych,
  • możliwość instalowaniach ich pod kątem,
  • możliwość określenia nośności tuż po instalacji w oparciu o opór wpędu.

 

Zastosowanie pali prefabrykowanych

Pale prefabrykowane z powadzeniem stosowane są do wzmocnienia gruntów przy budowie takich obiektów jak:

  1. obiekty mieszkalne jedno oraz wielorodzinne;
  2. obiektów kubaturowych, a zatem przemysłowych, sportowych, handlowych oraz sakralnych;
  3. stacji benzynowych;
  4. stacji transformatorowych, słupów oświetleniowych oraz reklamowych, słupów energetycznych i wież telefonii komórkowej, słupów trakcji kolejowej, kominów oraz wież przemysłowych;
  5. obiektów mostowych, a także pomostów cumowniczych;
  6. zbiorników.

Pale prefabrykowane bez problemu nadają się do wykonania fundamentów palowych w wodzie, jak również w gruntach o bardzo niskiej wytrzymałości, a także dłużej odkształcalności. Co więcej, takie grząski grunt właśnie dzięki palom zostaje wzmocniony, dzięki czemu nadaje się on do użytku budowlanego. Można je instalować – wbijać nawet podczas mrozu.

Pale fundamentowe prefabrykowane bardzo chętnie wykorzystywane są na placach budowy, które mieszczą się w mieście, a zatem w sąsiedztwie innych budynków osiedlowych, szkół, przedszkoli, parków, obiektów sportowych itp. Budowa może generować duży problem logistyczny, wynikając z różnych utrudnień czy hałasu, na który mieszkańcy z reguły narzekają. Zastosowanie tego typu pali prefabrykowanych do stabilizacji gruntu znacznie skraca czas budowy, zmniejsza hałas i stopień zamieszczenia terenu. W takiej sytuacji jest to wręcz idealne rozwiązanie.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości portalu Pale-Prefabrykowane

 

 

Related posts

PORTALE PARTNERÓW